MONTAŽNE KUĆE
Proizvodnja montažnih kuća i objekata, montaža i ostali radovi niskogradnje
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                       

Redni br.

Tip

Kuće

Površina

m 2

         Devizna cena kuća sa montažom

            I prevozom – bez PDV-a

Doplata za visinu

preko 1 m ,

a niže od 3 m.

 

-bez unutrašnjih zanatsko

Instalaterskih radova

-komplet “ključ u ruke”

1

27

27,30

7.100 

11.700

95

2

30

30,81

7.600

12.350

98

3

35

35,77

8.700

13.700

105

4

36

36,65

8.800

13.550

116

5

40

40,85

9.400

14.730

122

6

44a

44,70

9.800

15.300

147

7

44b

44,87

9.600

15.100

147

8

52

52,30

10.500

16.300

158

9

57

57,33

11.600

18.200

168

10

59

58,98

11.800

18.500

168

11

66

66,06

12.900

20.150

189

12

68

68,92

13.100

20.500

189

13

77

77,36

14.500

21.450

263

14

81

81,32

15.500

23.800

336

15

86

86,47

16.100

24.650

336

16

90

90,78

16.800

26.400

389

17

101

101,28

18.600

28.790

441

18

105

105,13

19.600

30.400

483

19

110

110,46

20.100

30.980

483

20

117

117,11

21.100

32.580

536

21

127

127,74

22.600

33.190

588

22

135

135,87

23.300

37.350

735

23

Golija 30

50,51

10.100

15.670

200

24

Golija 40

65,69

12.100

18.420

242

25

Golija 64

103,21

15.200

22.760

294

*      kuća se ne isporučuje bez građevinske dozvole ;

*       montaža na ploči preko 3 m posebno se ugovara ;

*       troškove špedicije i PDV-a za Crnu Goru snosi kupac ;

*           plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate;  

*           kupcima nudimo izradu temelja uz poseban dogovor, jer to ne ulazi u cenu kuće.

      OBAVEZE   PRODAVCA

         OBAVEZE KUPCA

              U SIVOJ FAZI

        CENA NE OBUHVATA                                                                                             

-da izradi elemente prema odgovarajućem tehničkom opisu, utovari ih i preveze do mesta montaže ;

-da namontira objekat prema teh. opisu ;

-da obezbedi 1 primerak teh. dokumentaci-

je i 3 građevinska projekta(za tipske kuće).

-da urdi temelj i ploču prema tehničkoj

dokumentaciiji prodavca ;

-da istovari elemente na 2 m od temelja

-da obezbedi i montira metalnu skelu

ako je visina temelja vise od 1 m od kote urađenog terena.

-betonske i zidarske radove;

-instalaciju grejanja;

-zidanje spoljnog odžaka;

-premaz samarica.

-

Ukoliko se ugovara objekat bez

unutrašnjih  zanatsko-instalater-

skih radova dodatno:

Ukoliko se ugovara objekat bez

unutrašnjih  zanatsko-instalater-

skih radova dodatno:

Ukoliko se ugovara objekat bez

unutrašnjih zanatsko-instalater-

skih radova, dodatno:

-da izvede limarske radove ;

-da zastakli stolariju.

-da obezbdi kvalitetan smeštaj,

ishranu i lokalni prevoz za montere.

-podopolagačke,keramičarske,

molersko-farbarske i elektro i

vodo-instalaterske radove.