Proizvodnja montažnih kuća i objekata, montaža i ostali radovi niskogradnje
MONTAŽNE KUĆE
1. Ulaz 1.93mē
2. Predsoblje 3.60mē
3. Kupatilo 3.91mē
4. Kuhinja 4.62mē
5. Dnevna soba 13.26mē
6. Ostava 1.32mē
7. Decja soba 5.52mē
8. Spavaca soba 10.44mē
9. Terasa 4.85mē

P neto 49.45mē
P bruto 55.61mē
1. Ulaz 1.58mē
2. Predsoblje 3.24mē
3. Decja soba 6.96mē
4. Spavaca soba 10.15mē
5. Kupatilo 3.91mē
6. Kuhinja 4.66mē
7. Ostava 1.65mē
8. Dn. boravak 16.68mē
9. Terasa 6.75mē

P neto 55.58mē
P bruto 61.68mē

1. Ulaz 1.91mē
2. Predsoblje 4.20mē
3. Spavaca soba 10.15mē
4. Decja soba 5.29mē
5. Kupatilo 3.91mē
6. Kuhinja 3.12mē
7. Ostava 1.65mē
8. Dn. boravak 14.82mē
9. Terasa 6.87mē

P neto 57.53mē
P bruto 64.05mē

1. Terasa 8.29mē
2. Predsoblje 5.95mē
3. Dn. boravak 16.92mē
4. Ostava 2.53mē
5. Kuhinja 8.17mē
6. Kupatilo 4.08mē
7. Spavaca soba 10.50mē
8. Decja soba 7.20mē

P neto 63.64mē
P bruto 70.56mē

1. Ulaz 3.95mē

2. Vetrobran 3.06mē
3. Predsoblje 3.85mē
4. Dnevni boravak 19.32mē
5. Kuhinja 8.40mē
6. Kupatilo 4.08mē
7. Decja soba 10.50mē
8. Spavaca soba 9.00mē
9.Terasa 6.16mē

P neto 68.32mē
P bruto 75.26mē

1. Terasa 8.29mē
2. Predsoblje 5.10mē
3. Degažman 2.88mē
4. Decja soba 5.52mē
5. Decja soba 8.28mē
6. Spavaca soba 11.30mē
7. Kupatilo 4.08mē
8. Kuhinja 7.10mē
9. Dn. boravak 22.10mē

P neto 74.68mē
P bruto 82.31mē

1. Terasa 7.64mē
2. Vetrobran 3.06mē
3. Predsoblje 5.44mē
4. Kuhinja 8.28mē
5. Ostava 2.18mē
6. Radna soba 5.52mē
7. Dn. boravak 19.26mē
8. Kupatilo 4.10mē
9. Spavaca soba 12.30mē
10.Spavaca soba 14.10mē

P neto 81.88mē
P bruto 90.61mē

1. Terasa 12.57mē
2. Vetrobran 2.80mē
3. Predsoblje
4. Stepenište 5.95mē
5. Galerija
6. Spavaca soba 12.18mē
7. Decja soba 10.08mē
8. Kupatilo 4.08mē
9. Ostava 1.31mē
10.Kuhinja 6.96mē
11.Trpezarija 12.32mē
12.Dn. boravak 14.71mē
13.Balkon 4.64mē

P neto 88.70mē
P bruto 95.65mē

1. Ulaz 3.93mē
2. Vetrobran 2.89mē
3. Predsoblje 2.11mē
4. Stepenište 1.90mē
5. Galerija 2.83mē
6.Decja soba 6.54mē
7.Decja soba 9.33mē
8. Spavaca soba 9.46mē
9. Kupatilo 4.08mē
10.Ostava 1.32mē
11.Kuhinja 7.37mē
12.Trpezarija 12.95mē
13.Dn. boravak 14.35mē
14. Terasa 8.39mē
15.Balkon 5.28mē

P neto 92.93mē
P bruto 101.72mē