Proizvodnja montažnih kuća i objekata, montaža i ostali radovi niskogradnje
MONTAŽNE KUĆE
1. Vetrobran 3.68mē
2. Predsoblje 3.88mē
3. Stepenište 3.78mē
4. Galerija 2.53mē
5. Decja soba 7.20mē
6. Decja soba 10.30mē
7. Spavaca soba 10.30mē
8. Kupatilo 4.08mē
9. WC 1.87mē
10.Ostava 1.98mē
11.Kuhinja 6.98mē
12.Trpezarija 7.56mē
13.Dn. boravak 19.48mē
14.Terasa 11.60mē
15.Balkon 3.54mē

P neto 98.76mē
P bruto 110.22mē
1. Vetrobran 3.91mē
2. Predsoblje 3.06mē
3. Stepenište 3.06mē
4. Galerija 2.53mē
5. Decja soba 10.65mē
6. Spavaca soba 10.65mē
7. Radna soba 5.95mē
8. Kupatilo 3.84mē
9. WC 1.10mē
10.Ostava 1.21mē
11.Kuhinja 7.20mē
12.Trpezarija 14.76mē
13.Dn. boravak 14.76mē
14.Terasa 25.35mē
15.Terasa 3.54mē

P neto 111.57mē
P bruto 121.30mē

1. Vetrobran 3.37mē
2. Predsoblje 3.24mē
3. Stepenište 3.24mē
4. Galerija 2.88mē
5. Radna soba 5.89mē
6. Decja soba 12.42mē
7. Spavaca soba 12.42mē
8. Kupatilo 3.91mē
9. Ostava 1.21mē
10.Kuhinja 6.90mē
11.Trpezarija 14.76mē
12.Dn. boravak 14.76mē
13.WC 1.88mē
14.Terasa 25.25mē
15.Terasa 3.91mē

P neto 116.04mē
P bruto 125.80mē

1. Terasa 27.31mē
2. Vetrobran 3.06mē
3. Predsoblje 5.22mē
4. Stepenište 3.24mē
5. Galerija 5.22mē
6. WC 1.70mē
7. Ostava 1.70mē
8. Kuhinja 6.96mē
9. Trpezarija 7.56mē
10.Dnevni boravak 19.03mē
11.Decja soba 5.52mē
12.Decja soba 8.05mē
13.Kupatilo 4.32mē
14.Spavaca soba 10.15mē
15.Spavaca soba 10.15mē
16.Balkon 4.01mē

P neto 123.20mē
P bruto 133.86mē

1. Ulaz 7.20mē
2. Vetrobran 3.74mē
3. Hol 5.27mē
4. Dnevni boravak 21.28mē
5. Trpezarija 12.72mē
6. Kuhinja 8.28mē
7. Ostava 2.88mē
8. WC 2.40mē
9. Kupatilo 5.22mē
10.Degažman 5.40mē
11.Spavaca soba 13.63mē
12.Decja soba 10.44mē
13.Decja soba 10.50mē
14.Terasa 6.66mē
15.Terasa 10.72mē

P neto 126.87mē
P bruto 139.16mē

1. Ulaz 6.01mē
2. Vetrobran 3.68mē
3. WC 2.76mē
4. Predsoblje 3.74mē
5. Degažman 4.08mē
6. Decja soba 10.15mē
7. Kupatilo 3.91mē
8. Spavaca soba 12.60mē
9. Ostava 2.88mē
10.Kuhinja 5.03mē
11.Trpezarija 12.96mē
12.Dnevni boravak 19.74mē
13.Degažman 2.72mē
14.Decja soba 12.60mē
15.Kupatilo 3.06mē
16.Soba za goste 10.15mē
17.Terasa 18.32mē

P neto 134.39mē
P bruto 146.90mē